CargoGo road freight
road freight
 

Kokybės ir aplinkosaugos politika

cargoGO siekia būti didžiausių Lietuvos įmonių, teikiančių krovinių pervežimo paslaugas kelių transportu, penketuke.

Įmonės vadovybė įgyvendindama šį siekį įsipareigoja:

  • tenkinti ir viršyti klientų lūkesčius, gerinti kokybės ir aplinkos apsaugos valdymo sistemos rezultatyvumą, laikytis Lietuvos Respublikos privalomųjų teisinių ir kitų reikalavimų kuriuos įmonė prisiima;
  • suteikti sąlygas darbuotojams kokybiškai ir našiai dirbti, užtikrinant socialines garantijas;
  • užtikrinti, ilgalaikio bei glaudaus bendradarbiavimo atmosferą tarp bendrovės darbuotojų, klientų, Lietuvos ir užsienio partnerių, kitų suinteresuotų šalių;
  • skatinti kiekvieną darbuotoją būti atsakingu už įmonės teikiamų paslaugų kokybę bei savo darbo poveikio aplinkai mažinimą;
  • skirti reikiamus išteklius vykdant aplinkos taršos prevenciją;
  • kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją, skatinti kūrybinę iniciatyvą ir skirti tam būtinus išteklius;
  • įtraukti tiekėjus ir subrangovus į mūsų politikos vykdymą, siekdami gerinti saugią aplinkai ir darbuotojams tiekiamų paslaugų kokybę;
  • numatytu laiku vertinti šią politika ir suformuotus tikslus, kad užtikrinti atitikimą keičiantis kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemai bei įmonės reikalavimams;
  • supažindinti visus mūsų darbuotojus su šia politika, kad ji būtų žinoma, suprantama ir įgyvendinama bei prieinama suinteresuotoms šalims.